About Me

ปัจจุปันทำงานแล้ว เคยศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ สหพันธรัฐจามจุรี เป็นมนุษย์เกือบ GEEK และบ้าหนังเป็นชีวิตจิตใจ   CSCU#20, SCCU#79, YWC#11, YLSC#19, STBUU’‘54